» Bine ati venit

 

Organismul Intermediar pentru POS DRU Regiunea Sud Vest Oltenia are, in principal, rolul de a implementa, la nivel regional, o serie de scheme pentru dezvoltarea resurselor umane, finantate din fonduri europene. Organismul Intermediar POS DRU Regiunea Sud Vest Oltenia coordoneaza aceasta activitate la nivelul judetelor Dolj, Gorj, Olt, Mehedinti si Valcea.

 

» Film prezentare FSE

» Ultimele anunturi

 • 11 September 2017

  Anunt MFE-DG POCU

  Organismul Intermediar din cadrul Ministerului Educatiei Nationale publică în consultare Ghidul Solicitantului Conditii Specifice ”Educație de calitate în creșe la nivel national”, Axa prioritară 6 - Educație și competențe, Obiectivele specifice O.S.6.2. - Creșterea participării la învăţământul antepreșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural; O.S.6.6. - Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.

  Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte de tip noncompetitiv sunt în principal cele care vizează implementărea la nivel național a măsurilor destinate realizării unui cadru instituțional și de curriculum național obligatoriu pentru învățământul antepreșcolar, precum și formării profesionale unitare a personalului didactic din acest domeniu.

  Vă rugăm să transmiteți observatiile/propunerile dumneavoastră privind îmbunătățirea documentelor mai sus menţionate, la adresa de e-mail: educatie@fonduri-ue.ro până la data de 25.09.2017.

 • 08 September 2017

  Anunt MFE-DG POCU

  Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene publică în consultare Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare - pentru șomeri și persoane inactive”, aferent obiectivelor specifice:

  • Obiectivul specific 3.1: Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație;
  • Obiectivul specific 3.2: Creșterea ocupării cetățenilor români aparținând minorităţii roma;
  • Obiectivul specific 3.3: Creșterea ocupării persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență;
  • Obiectivul specific 3.4: Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al șomerilor și persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație;
  • Obiectivul specific 3.5: Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al cetățenilor români aparținând minorităţii roma;
  • Obiectivul specific 3.6: Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență.

  Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt cele care vizează ocupare crescută a șomerilor și a persoanelor inactive (cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanele cu nivel redus de educație), a persoanelor de etnie roma și a persoanelor din mediul rural (în special persoanele din agricultura de subzistență și semi-subzistență).

  Vă rugăm să transmiteți observaţiile/propunerile dumneavoastră privind îmbunătățirea documentelor mai sus menţionate, la adresa de e-mail: formare.competitive@fonduri-ue.ro până la data de 22.09.2017.


» Regiuni de dezvoltare

» Pagini recomandate

» FSE Romania

» Europa - The European Union On-Line

» Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice

» Guvernul Romaniei» Pentru informatii detaliate despre celelate programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
» Newsletter


» Cereri de propuneri de proiecte active


» Inscriere in baza de date FSE

Potentialii promotori de proiecte, care doresc sa obtina finantare prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, sunt invitati sa completeze datele on-line.

» Formular On-line