Meniu Închide

Lună: octombrie 2019

OIR POSDRU SV OLTENIA publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte proiecte POCU/462/4/15: Reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung – Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale în comunitate , aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.iv Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile şi de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general

Lista proiectelor respinse dupa verificarea conformitatii si eligibilitatii – 462

Solicitare clarificări în etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității, pentru apelul de proiecte „Bunicii Comunității – Servicii sociale si socio-medicale pentru persoane vârstnice – Teritoriul ITI Delta Dunării”

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data 09 octombrie 2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări…