Meniu Închide

Lună: februarie 2020

Solicitare clarificări pentru etapa de verificare tehnică și financiară pentru apelul „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC- Regiuni mai puțin dezvoltate”

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 26.02.2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de…

POCU: Proiectele în cadrul apelului „Organizarea de programe regionale de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C – etapa II” pot fi depuse până pe 21 februarie 2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum la Ghidul „Organizarea de programe regionale de prevenire, depistare precoce (screening),…

POCU: Lista finală a proiectelor aprobate după soluționarea contestațiilor aferente etapei de evaluare tehnico-financiară pentru apelul „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale în comunitate”

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman publică lista finală a proiectelor aprobate după soluționarea contestațiilor aferente etapei de evaluare tehnico-financiară pentru apelul POCU/462/4/15/ „Dezinstituționalizarea persoanelor…