Meniu Închide

Lună: noiembrie 2020

POCU: Lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte „Facilitarea ocupării șomerilor pe piața muncii prin stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă”

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în…

POCU: Corrigendum la ghidul „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC”

Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, publica un corrigendum la Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice pentru depunerea în…

POCU: Solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC- Regiuni mai puțin dezvoltate”

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 13.11.2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de…