Meniu Închide

Lună: februarie 2021

AM POCU: Solicitare de clarificări în cadrul etapei de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii, pentru proiectele depuse în cadrul apelului de proiecte /879/4/16/ – „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural”, AP 4/PI 9.v/OS 4.16

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 24.02.2021 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de…

Lista intermediară nr. 3 a cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate – perioada 26.01.2021 – 22.02.2021

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică AM POCU – Lista intermediară nr. 3 a cererilor de finanțare respinse în…

Lista intermediară nr. 3 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-finaciară pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 19.02.2021

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară nr. 3 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în…

POCU: Lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/918/4/8/„Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical – Programe de formare și dezvoltare profesională continuă în domeniul economiei sănătății – Economia sănătății și echitatea în accesul la servicii și tehnologii”

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene publică lista intermediară a cererilor de finanțare…

POCU: Lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul /906/4/9: „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19”

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020 publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru…

POCU – Lista intermediară nr. 2 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 15.02.2021

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară nr. 2 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în…

Solicitare de clarificări în etapa conformităţii administrative şi a eligibilităţii pentru cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor POCU/884/1/4 „Măsuri de educație de tip A doua șansă pentru tinerii NEETs”- regiuni mai puțin dezvoltate Sud-Vest Oltenia, Sud-Est şi Sud Muntenia și POCU/885/2/5 „Măsuri de educație de tip A doua șansă pentru tinerii NEETs” regiunile mai puțin dezvoltate Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 12 februarie 2021 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+,…