Meniu Închide

Lună: mai 2021

POCU a actualizat fişa indicatorului 4S68 „Strategii analize planuri de acțiune de dezvoltare a comunității vizate prin DLRC” în sensul completării definiţiei cu noi elemente aplicabile zonei rurale şi oraşelor cu o populaţie de până la 20.000 locuitori”

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman a actualizat fişa indicatorului 4S68 „Strategii analize planuri de acțiune de…

1. POCU/908/1/3/Operațiune compozită OS. 1.1, 1.2„VIITOR PENTRU TINERII NEETs I” – regiunile Sud Vest Oltenia, Sud Est si Sud Muntenia, aferent POCU 2014-2020,Axa prioritară 1 – Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri”, Obiectivul Specific 1.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile și Obiectivul Specific 1.2 – Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile. 2. POCU/909/2/4/Operațiune compozită OS. 2.1, 2.2”VIITOR PENTRU TINERII NEETs II” – regiuni mai putin dezvoltate Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru, aferent POCU 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs, Obiectivul Specific 2.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile și Obiectivul Specific 2.2 – Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile. 3. POCU/910/2/4/Operațiune compozită OS. 2.1, 2.2 “VIITOR PENTRU TINERII NEETs II” – regiunea mai dezvoltată București – Ilfov, aferent POCU 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs, Obiectivul Specific 2.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile și Obiectivul Specific 2.2 – Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile.

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman publica lista finală a proiectelor respinse după soluționarea contestațiilor în etapa de verificare a conformității administrative și…