Meniu Închide

A fost actualizat ghidul „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene publică un corrigendum la Ghidul Solicitantului Conditii Specifice „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”, Axa prioritara 1, Obiectivele Specifice 1.1 și 1.2.Sfarsitul primului paragraf

Corrigendum-ul vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectelor în sistemul MySMIS până la data de 31 ianuarie 2022, ora 16.00.