Meniu Închide

AM POCU publică lista intermediară nr. 2 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară și selectate la finanțare, pentru apelul de proiecte POCU/1080/3/16/ Operațiune compozită OS 3.1, 3.4 – Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară numărul 2 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnica si financiară pentru apelul de proiecte POCU/1080/3/16/ Operațiune compozită OS 3.1, 3.4 – Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare  a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii.Sfarsitul primului paragraf

Începând cu data prezentului anunț, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost evaluate in etapa tehnico – financiara ca urmare a admiterii contestațiilor in etapa CAE vor primi prin sistemul electronic MySMIS 2014 Notificarea cu privire la rezultatul evaluarii tehnice si financiare.

După publicarea listei intermediare numărul 2,  solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost evaluate in etapa tehnico – financiara ca urmare a admiterii contestatiilor in etapa CAE pot contesta rezultatul evaluării tehnico-finanaciare.  Contestațiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul evaluării tehnice si financiare potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.