Meniu Închide

AM POCU publică un corrigendum la ghidul solicitantului „Stagii de practică pentru elevi”

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la ghidul solicitantului condiții specifice „Stagii de practică pentru elevi” aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 6, Obiectivul specific 6.14: Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei Naţionale pentru Competitivitate și din domeniile de specializare inteligentă conform Strategiei Naţionale de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare.

Ghidul solicitantului este modificat pentru a permite nu doar unităților de învățământ, ci și partenerilor de practică să facă cheltuieli a înființa/ dezvolta laboratoare, ateliere sau alte medii de practică.