Meniu Închide

AM POCU: solicitare de clarificări în cadrul apelului de proiecte POCU/483/4/1

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că, începând cu data de 14.03.2019, vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte: POCU/483/4/1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație apartinând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome – Regiunea mai dezvoltata pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor.

Solicitantul este rugat să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de evaluare tehnică şi financiară.