Meniu Închide

Anunt concurs posturi contractuale

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Vest Oltenia cu sediul in Craiova, Str Brestei, nr 2 ,prin reprezentantul sau legal Director Executiv Monica Nastasa, scoate la concurs/examen,urmatoarele posturi contractuale pe perioada determinata

Bibliografie

Anexa 1 Bibliografie verificare proiecte

Anexa 2 Bibliografie verificare achizitii

Formular inscriere