Meniu Închide

Generalitati program PHARE

Uniunea Europeana sprijina statele candidate si in curs de aderare din Europa Centrala si de Est, in eforturile acestora de adoptare a acquis-ului comunitar si de consolidare a institutiilor insarcinate cu aplicarea si urmarirea respectarii acestuia, prin trei instrumente financiare, respectiv PHARE (Polonia-Ungaria Asistenta pentru Reconstructia Economiei), Ispa (Instrument pentru Politici Structurale de Pre-aderare) si Sapard (Programul Special pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala).

Obiectivul final este de a intari institutiile democratice, administratia publica si organizatiile responsabile cu implementarea efectiva si eficienta a legislatiei comunitare.

Obie

Obiective generale

PHARE are trei obiective principale:

  • consolidarea administratiei publice si a institutiilor din statele candidate pentru ca acestea sa poata functiona eficient in cadrul Uniunii (dezvoltare institutionala);
  • sprijinirea statelor candidate in efortul investitional de aliniere a activitatilor industriale si a infrastructurii la standardele UE (investitii pentru sprijinirea aplicarii legislatiei comunitare);
  • promovarea coeziunii economice si sociale (investitii in coeziune economica si sociala).

Alocarea de fonduri pe tari beneficiare se face in functie de populatie, PIB, dar si de performantele anterioare, necesitati, capacitatea de absorbtie si de progresele inregistrate in pregatirea pentru aderare. La finantarea nerambursabila din partea Uniunii Europene, acordata prin Phare, se adauga si o co-finantare din resursele bugetare nationale.

Structuri

In scopul implementarii programului PHARE, in Romania functioneaza urmatoarele structuri:

1. Fondul National (FN) administreaza fondurile alocate Romaniei. Aparitia FN, in cadrul Ministerului Finantelor Publice, de care se ocupa Responsabilul National cu Autorizarea Finantarii PHARE (NAO – National Authorising Officer – conduce Fondul National si are responsabilitatea de a administra din punct de vedere financiar fondurile provenite de la Uniunea Europeana.

2. Autoritatile de Implementare (ministere/agentii guvernamentale), conduse de un Responsabil de Program (SPO – Senior Programme Officer), raspund de partea tehnica a aplicarii programului, inclusiv monitorizarea implementarii proiectelor si planificarea asistentei. Autoritatea de Implementare este organismul public sau privat caruia agentia de implementare/autoritatea de plata ii deleaga responsabilitati sau care actioneaza in nume propriu in relatia cu beneficiarii finali.

3. In interiorul fiecarei Autoritati de Implementare functioneaza cate o Unitate de Implementare a Proiectelor (UIP) cu rol tehnic in coordonarea proiectelor. In ceea ce priveste organizarea licitatiilor, incheierea contractelor si executarea platilor pentru fiecare program,acestea sunt realizate de catre Agentiile de Implementare (in calitate de Autoritati de contractare).

4. Agentii de implementare (AI) – structuri in interiorul ministerelor sau atasate acestora, care raspund de implementarea tehnica a proiectelor finantate de Uniunea Europeana.

5. Oficiul de Plati si Contractare PHARE (OPCP/CFCU) – functioneaza in cadrul Ministerului Finantelor Publice si este responsabil cu aspectele procedurale si administrative privind bugetul proiectelor, organizarea si supervizarea licitatiilor, incheierea si administrarea contractelor, executarea platilor, raportarea financiara, legate de achizitionarea de servicii, bunuri si lucrari in cadrul programelor Uniunii Europene.

6. Organismele intermediare sunt institutiile desemnate de autoritatile de management, care, prin delegare de atributii de la acestea si/sau de la autoritatile de plata, implementeaza masurile din programele operationale si asigura realizarea proiectelor finantate din Fondul de coeziune.

7. Autoritatea de plata reprezinta organismul care elaboreaza si inainteaza cererile de plata si primeste de la Comisia Europeana sumele aferente fondurilor structurale si Fondului de coeziune.

8. Beneficiarul final este organismul sau societatea comerciala cu capital public ori privat, responsabil/responsabila cu executia proiectelor sau a masurilor finantate.

Tipuri de contracte

In implementarea programelor PHARE se folosesc urmatoarele tipuri de contracte:

1. Contracte de servicii: sunt contracte care ofera asistenta tehnica, studii, instruire, etc. Notiunea de „furnizor de servicii” se refera la orice persoana fizica sau juridica care ofera servicii.

2. Contracte de furnizare de bunuri: implica proiectarea, producerea, livrarea, asamblarea si comandarea de bunuri, pe langa alte activitati specificate in contract, spre exemplu servicii de intretinere, reparatii, instalare, instruire, precum si servicii post-vanzare. „Furnizorul” poate fi orice persoana fizica sau juridica care furnizeaza bunuri.

3. Contracte de lucrari: finanteaza lucrari de inginerie (infrastructura, constructii etc). „Contractantul” poate fi orice persoana fizica sau juridica care desfasoara aceste lucrari.

4. Granturi (ajutor financiar nerambursabil): este o plata de natura non-comerciala efectuata de Agentia de Implementare catre un anume beneficiar, in vederea realizarii unor obiective compatibile cu politicile Uniunii Europene. Ajutorul financiar nerambursabil se acorda in baza unui proiect propus de solicitant (potentialul beneficiar).