Meniu Închide

Glosar termeni

 • Agentie de Implementare
  Structura responsabila cu programarea, organizarea licitatiilor si contractarea, respectiv monitorizarea si implementarea programelor finantate de catre Uniunea Europeana.
 • Autoritate de Implementare
  Institutie responsabila cu implementarea tehnica a programului.
 • Autoritate contractanta
  Comisia, statul sau entitatea legala publica sau privata care incheie contractul de finantare corespunzator prevederilor Acordului de Finantare.
 • Autoritatea de Management
  Organismul public care asigura gestionarea asistentei financiare prin Instrumentele Structurale.
 • Autoritatea de Plata
  Organismul care elaboreaza si inainteaza cererile de plata si primeste de la Comisia Europeana sumele aferente Fondurilor Structurale si Fondului de Coeziune.
 • Aditionalitatea
  Reprezinta nivelul cheltuielilor publice pe care statul membru al Uniunii Europene il realizeaza din surse proprii, pe parcursul perioadei de programare, pentru aceleasi tipuri de masuri finantate din fondurile structurale .
 • Beneficiar
  Organismul sau societatea comerciala cu capital public sau privat responsabil/a cu executia proiectelor sau masurilor finantate.Solicitantul a carui cerere de finantare a fost evaluata pozitiv si aprobata pentru a incheia contract cu gestionarul fondului de finantare.
 • Bugetul proiectului
  Bugetul proiectului este atat o estimare a cheltuielilor, cat si plafonul maxim pentru „cheltuielile eligibile” care pot fi luate in considerare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil.
 • Cerere de finantare
  Cererea de finantare include Formularul cererii de finantare si o serie de anexe pe care solicitantul le expediaza institutiei finantatoare in scopul obtinerii unei finantari.
 • Cerere de propuneri /licitatie de proiecte
  Anuntul public prin care se solicita depunerea de cereri de finantare pentru sustinerea activitatilor specifice.
 • Comisia Europeana
  Comisia Europeana este un organ cu atributii de initiativa, implementare, gestionare si control al politicilor comunitare.
 • Comitet de evaluare
  Comitet constituit in scopul evaluarii si selectiei cererilor de finantare primite de catre institutia finantatoare.
 • Grant
  O plata directa de natura necomerciala facuta de Autoritatea Contractanta unei anumite organizatii, pentru implementarea unei operatii (sau in unele cazuri pentru finantarea unei parti a bugetului sau) pentru promovarea unei politici a Comisiei Europene.
 • Ghidul solicitantului
  Document care explica scopul finantari nerambursabile. Acesta stabileste regulile privind cine poate sa solicite, tipurile de operatii si costuri care se pot finanta si criteriile de evaluare. Deasemenea furnizeaza informatii practice despre cum trebuie completata cererea de finantare , ce documente trebuie anexate, regulile si procedurile pentru a solicita finantarea nerambursabila.
 • Grupuri tinta
  Grup/ entitate care va fi in mod pozitiv afectata de proiect, la nivelul scopului proiectului , pentru si cu care se lucreaza indeaproape in cadrul proiectului.
 • Licitatie
  Procedura de acordare a fondurilor nerambursabile pe baza de proiecte, derulata dupa reguli speciale.
 • Planul national de dezvoltare (PND)
  Este documentul de planificare strategica si programare financiara, care are ca scop sa orienteze si sa stimuleze dezvoltarea economica si sociala a tarii pentru atingerea obiectivului Uniunii Europene, respectiv realizarea coeziunii economice si sociale. El este primul plan de dezvoltare care va fundamenta accesul Romaniei la Fondurile Structurale si de Coeziune ale UE, dupa data aderarii, in calitate de stat membru.
 • Programe Operationale
  Documente aprobate de Comisia Europeana pentru implementarea acelor prioritati sectoriale si/sau regionale din Planul national de dezvoltare care sunt aprobate spre finantare prin Cadrul de sprijin comunitar.
 • POSDRU – Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
  Program multianual (pe 7 ani), aprobat de Comisia Europeana, pentru implementarea prioritatii PND 2007-2013 „Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocuparii si incluziunii sociale si intarirea capacitatii administrative”
 • PRAG
  Este un manual editat de Oficiul de Cooperare EuropeAid al Comisiei Europene si descrie toate procedurile contractuale in contextul actiunilor externe finantate de la Bugetul General al Comunitatilor Europene.
 • Proiect
  O serie de activitati cu obiective stabilite, concepute pentru a produce un rezultat specific intr-o perioada de timp data.
 • Solicitant
  Persoana fizica sau juridica, precum si asociatii ale unor astfel de persoane, cu sau fara personalitate juridica care depune in nume propriu un proiect in cadrul unei licitatii organizate in vederea obtinerii de finantare nerambursabila. In cazul selectarii proiectului, solicitantul devine beneficiarul finantarii.
 • Sustenabilitate
  Proprietatea rezultatelor si efectelor unui proiect de a se mentine pentru o perioada mai lunga de timp dupa incetarea finantarii