Menu Close

Anunturi POSDRU

Rezultat selecția dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante, de consilier, clasa I, grad profesional superior - compartimentul nereguli, antifraudă și monitorizare audit din cadrul OIR PECU
20-03-2023


Decizie finala SC Popas Marina 13 SRL
14-03-2023

DECIZIE DE RECUPERARE A SUMELOR ACORDATE NEJUSTIFICAT PENTRU PROIECTELE FINANȚATE ÎN CADRUL SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS
13-03-2023

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante, de consilier, clasa I, grad profesional superior - compartimentul nereguli, antifraudă și monitorizare audit din cadrul OIR PECU Regiunea Sud-Vest Oltenia
22-02-2023

Rezultat final concurs 21.12.2022
21-12-2022

Rezultat interviu 19.12.2022
19-12-2022

DECIZIE DE RECUPERARE A SUMELOR ACORDATE NEJUSTIFICAT PENTRU PROIECTELE FINANȚATE ÎN CADRUL SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS
16-12-2022

Rezultat selectie dosare 08-12-2022
08-12-2022

DECIZIE DE RECUPERARE A SUMELOR ACORDATE NEJUSTIFICAT PENTRU PROIECTELE FINANȚATE ÎN CADRUL SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS (proiect)
14-11-2022

DECIZIE DE RECUPERARE A SUMELOR ACORDATE NEJUSTIFICAT PENTRU PROIECTELE FINANȚATE ÎN CADRUL SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS
09-11-2022

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante, de consilier, clasa I, grad profesional superior -compartimentul relații cu publicul din cadrul OIR PECU Regiunea Sud-Vest Oltenia
07-11-2022

Concurs posturi contractuale in afara organigramei OIR PECU SVO proiect POCU ID 138239
26-10-2022

Rezultat final concurs ID 135918
07-10-2022

Rezultat interviu din 05.10.2022
05-10-2022

Rezultat selectie concurs ID 135918
29-09-2022

Rezultat selectie concurs Id 138239
29-09-2022

Concurs posturi contractuale in afara organigramei OIR PECU SVO proiect POCU ID 135918
19-09-2022

Concurs posturi contractuale in afara organigramei OIR PECU SVO proiect POCU ID 138239
19-09-2022

Rezultat final la concursul pentru ocuparea unui post vacant in proiectul ” Sprijin acordat OIRPOSDRU Regiunea SVO, prin angajare de personal contractual în afara organigramei” - cod MySMIS2014 135918
19-07-2022

Rezultat final la concursul pentru ocuparea unui post temporar vacant in proiectul ”Susținerea activității OIRPOSDRU Regiunea Sud-Vest Oltenia prin angajare de personal contractual” - cod MySMIS2014 138239
19-07-2022