Menu Close

Intrebari frecvente

1. Un solicitant – societate comercială cu scop lucrativ, cu 2000 de angajați – ce cotă de finanţare trebuie să aducă proiectelor?

În fiecare situație în care o formă de ajutor de stat, definit în conformitate cu art. 87.1 al Tratatului UE, este inclusă în realizarea unui proiect, AM POS DRU va aplica condițiile prevăzute în regulamentele de exceptare, așa cum este prevăzut în Ghidul Solicitantului, Capitolul 18 “Condiții aplicabile implementării proiectului”. În acest caz, în funcție de tipul ajutorului de stat și în funcție de tipul organizației solicitante, procentul aferent contribuției pentru proiect va fi diferit.

2. Cum se efectuează plăţile către partenerul strain?

Conform acordului de parteneriat plăţile către parteneri pentru activităţile lor, cu excepţia cheltuielilor cu salariile şi asimilate acestora şi contribuţiilor sociale aferente, vor fi făcute pe bază de facturi emise către partenerul principal.

3. Un beneficiar depune mai multe proiecte pe acelaşi Domeniu Major de Intervenţie şi toate aceste proiecte sunt propuse spre finanţare după evaluare. Poate să primească finanţare pentru toate?

În ghidul solicitantului la capitolul 4 „Eligibilitatea solicitanţilor şi a partenerilor” se specifică „Solicitantul şi partenerii acestuia trebuie să demonstreze că au capacitate financiară şi operaţională. În acest sens se vor evalua:

  • Existenţa resurselor administrative;
  • Existenţa surselor de finanţare stabile pentru implementarea proiectului (rezultatul net din bilanţul contabil al ultimilor 2 ani).”

4. O societate comercială înfiinţată în luna martie 2008 poate fi partener într-un proiect?

Conform capitolului 4. Eligibilitate solicitanți și parteneri – Ghidul Solicitantului: “Solicitantul şi partenerii acestuia trebuie să demonstreze că au capacitate financiară şi operaţională.  În acest sens se vor evalua:

  • Existenţa resurselor administrative;
  • Existenţa surselor de finanţare stabile pentru implementarea proiectului (rezultatul net din bilanţul contabil al ultimilor 2 ani).

Evaluarea capacităţii financiare nu se aplică pentru instituţiile administraţiei publice centrale şi locale.

În cazul în care depuneţi un proiect în parteneriat, pentru evaluarea criteriului de eligibilitate privind capacitatea financiară şi operaţională vor fi avute în vedere existenţa resurselor administrative şi existenţa surselor de finanţare stabile pentru parteneriatul dezvoltat, şi nu pentru fiecare membru în parte.”