Meniu Închide

Proiecte asistenta tehnica

“Inchiriere imobil (cladire existenta si terenul aferent) necesar functionarii Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud Vest Oltenia (OIRPOSDRU SUD-VEST OLTENIA)” contract POSDRU /7/ 7.1/CF/OI POSDRU SVO/1detalii

Asigurare servicii transport si cazare necesare functionarii Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane-Regiunea Sud Vest Oltenia “contract POSDRU /7/ 7.1/CF/OI POSDRU SVO/3 detalii

Achiziţie de mobilier pentru ORGANISMULUI INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE Regiunea Sud – Vest Oltenia, contract POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU SVO/4 detalii

Achiziţie consumabile pentruORGANISMULUI INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE Regiunea Sud – Vest Oltenia,contract POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU SVO/5 detalii

“Asistenta tehnica pentru efectuarea vizitelor speciale (ad-hoc) la locurile de implementare a proiectelor finantate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013, proiecte monitorizate la nivelul OIR POSDRU S-V OLTENIA”contract POSDRU /7/ 7.1/CF/OI POSDRU SVO/7 detalii

Achiziţie consumabile pentru Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud– Vest Oltenia” contract POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU SVO/8.detalii

“Asigurarea serviciilor necesare pentru buna funcționare a Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud Vest Oltenia”contract POSDRU /7/ 7.1/CF/OI POSDRU SVO/10 detalii

„Achiziționarea unui autoturism necesar funcționării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud-Vest Oltenia suport pentru îndeplinirea atribuțiilor in domeniul managementului general, al implementării și evaluarii Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.” contract POSDRU /7/ 7.1/CF/OI POSDRU SVO/11 detalii

“Asistență tehnică pentru activitatea de verificare la fața locului a proiectelor multiple finanțate din FSE în cadrul POSDRU 2007-2013 “ contract POSDRU /7/ 7.1/CF/OI POSDRU SVO/12 detalii

“ Asistență tehnică pentru activitatea de verificare cereri de rambursare – introducerea datelor în SMIS la nivelul OIRPOSDRU Regiunea SUD- VEST OLTENIA” contract POSDRU /7/ 7.1/CF/OI POSDRU SVO/13 detalii

“ Sprijin pentru finanţarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR POSDRU REGIUNEA SUD VEST OLTENIA, pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale“contract POSDRU /7/ 7.1/CF/OI POSDRU SVO/14 detalii