Meniu Închide

Categorie: POCU

POCU a actualizat fişa indicatorului 4S68 „Strategii analize planuri de acțiune de dezvoltare a comunității vizate prin DLRC” în sensul completării definiţiei cu noi elemente aplicabile zonei rurale şi oraşelor cu o populaţie de până la 20.000 locuitori”

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman a actualizat fişa indicatorului 4S68 „Strategii analize planuri de acțiune de…

1. POCU/908/1/3/Operațiune compozită OS. 1.1, 1.2„VIITOR PENTRU TINERII NEETs I” – regiunile Sud Vest Oltenia, Sud Est si Sud Muntenia, aferent POCU 2014-2020,Axa prioritară 1 – Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri”, Obiectivul Specific 1.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile și Obiectivul Specific 1.2 – Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile. 2. POCU/909/2/4/Operațiune compozită OS. 2.1, 2.2”VIITOR PENTRU TINERII NEETs II” – regiuni mai putin dezvoltate Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru, aferent POCU 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs, Obiectivul Specific 2.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile și Obiectivul Specific 2.2 – Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile. 3. POCU/910/2/4/Operațiune compozită OS. 2.1, 2.2 “VIITOR PENTRU TINERII NEETs II” – regiunea mai dezvoltată București – Ilfov, aferent POCU 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs, Obiectivul Specific 2.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile și Obiectivul Specific 2.2 – Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile.

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman publica lista finală a proiectelor respinse după soluționarea contestațiilor în etapa de verificare a conformității administrative și…

Lista intermediară nr. 9 a cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ÎN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – REGIUNI MAI PUȚIN DEZVOLTATE- perioada 14.05.2021-26.05.2021

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Lista intermediara nr. 9 a cererilor de finanțare care au fost respinse în…

Corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 5:„Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, Obiectivul specific 5.2 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC”, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 672/2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile…

Corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene nr.7333/2017

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile…