Meniu Închide

Consultare publică: Ghidul POCU „Competențe digitale pentru angajații din întreprinderi mari”

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică ghidul „Competenţe digitale pentru angajaţii din întreprinderi mari” – axa prioritară 3, obiectivul specific 3.12.

Vor beneficia de finanțări angajații întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv și în domeniile de specializare inteligentă sau care vor să-și extindă activitatea în aceste segmente. Proiectele vor fi implementate în regiunile mai puțin dezvoltate ale României: Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud Muntenia.

Buget: 10 mil. euro

Ce activități vor fi finanțate

  • Furnizarea de programe de formare profesională exclusiv în domeniul alfabetizării digitale și al tehnologiei informației și comunicațiilor;
  • Evaluare/ validare și certificare pentru recunoaşterea competențelor aferente cerințelor locurilor de muncă.

Cine va putea depune proiecte

  • Întreprinderi mari, care pot avea sediul social inclusiv în regiunea București-Ilfov, cu condiția ca proiectele depuse să fie implementate cel puțin în una din regiunile mai puțin dezvoltate.

Propunerile și sugestiile de îmbunătățire a documentelor pot fi trimise pe adresa de e-mail: consultare.pocu@fonduri-ue.ro până în data de 30 ianuarie 2020.