Meniu Închide

Consultare publică: Ghidul POCU „Competențe digitale pentru angajații IMM”

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică ghidul „Competențe digitale pentru angajații IMM” – axa prioritară 3, obiectivul specific 3.12.

Vor beneficia de finanțări angajații întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv și în domeniile de specializare inteligentă sau care vor să-și extindă activitatea în aceste segmente. Proiectele vor fi implementate în regiunile mai puțin dezvoltate ale României: Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud Muntenia.

Buget: 20 mil. euro

Ce activități vor fi finanțate

  • Furnizarea de programe de formare profesională exclusiv în domeniul alfabetizării digitale și al tehnologiei informației și comunicațiilor;
  • Evaluare/ validare și certificare pentru recunoaşterea competențelor aferente cerințelor locurilor de muncă;
  • Sprijin acordat întreprinderilor pentru organizarea de programe de învățare la locul de muncă.

Cine va putea depune proiecte

  • Organizații patronale (patronate, federații patronale, confederații patronale sau uniuni patronale teritoriale);
  • Asociații de întreprinderi;
  • Camerele de Comerț și Industrie.

Propunerile și sugestiile de îmbunătățire a documentelor pot fi trimise pe adresa de e-mail: consultare.pocu@fonduri-ue.ro până în data de 30 ianuarie 2020.