Meniu Închide

Consultare publică: Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului în corelare cu nevoile pieței muncii

Anunturi AMPOCU

Consultare publică: Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului în corelare cu nevoile pieței muncii

28 august 2019

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunţă lansarea în consultare publică a ghidului solicitantului Condiții Specifice „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului în corelare cu nevoile pieței muncii”

Valorificarea potențialului forței de muncă, crearea condițiilor pentru creșterea gradului de participare pe piața muncii și accesul la locuri de muncă de calitate sunt prioritare pentru atingerea obiectivului de 70% rată de ocupare pentru populația în vârstă de 20-64 ani asumat în contextul Strategiei Europa 2020.

Activitățile finanțate în cadrul apelului:

  1. Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării, respectiv:
  • Servicii de informare și consiliere profesională;
  • Servicii de mediere a muncii, organizate și desfășurate în conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;

2. Organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților;

3. Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale;

4. Activități de acompaniere, adresate exclusiv persoanelor cu nivelurile de ocupabilitate C și D, respectiv ”greu ocupabil” și ”foarte greu ocupabil”, în vederea sprijinirii acestora pentru participarea la activitățile proiectului;

Bugetul este de 2 milioane de euro, din care 1,7 milioane reprezintă contribuția UE, iar restul de 300 de mii de euro reprezintă contribuția națională

Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 9 septembrie 2019, pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.