Meniu Închide

Consultare publică, POCU: Ghidul „Oferte și resurse curriculare îmbunătățite în vederea predării limbii române preșcolarilor și elevilor aparținând minorităților naționale din învățământul preuniversitar obligatoriu”

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene lansează în consultare publică Ghidul  Solicitantului Condiții Specifice „Oferte și resurse curriculare îmbunătățite în vederea predării limbii române preșcolarilor și elevilor aparținând minorităților naționale din învățământul preuniversitar obligatoriu”, Axa prioritară 6 , PI 10.i, OS 6.3,6.5,6.6.Sfarsitul primului paragraf

Scopul apelului il reprezinta creșterea ratei de participare în învățământul primar și secundar prin dezvoltarea unor măsuri integrate de prevenție.

Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 25 septembrie 2021, pe adresa: consultare.pocu@mfe.gov.ro.