Meniu Închide

Consultare publică, POCU: Ghidul solicitantului conditii specifice „Educație nonformală în sistem outdoor”

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene lansează în consultare publică Ghidul solicitantului conditii specifice „Educație nonformală în sistem outdoor”,  apel competitiv, Axa prioritara 6, Obiectivul Specific 6.3. și Obiectivul Specific 6.6.Sfarsitul primului paragraf

Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 4 octombrie 2021, pe adresa: consultare.pocu@mfe.gov.ro.