Meniu Închide

Consultare publică, POCU: Ghidul solicitantului „Viitor pentru tinerii NEETs I”

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene lansează în consultare publică Ghidul solicitantului conditii specifice „Viitor pentru tinerii NEETs I”,  apel competitiv, Axa prioritara 1, Obiectivul Specific 1.1. și Obiectivul Specific 1.2.Sfarsitul primului paragraf

Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 4 octombrie 2021, pe adresa: consultare.pocu@mfe.gov.ro.