Meniu Închide

Consultare publică POCU: Programe de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare ghidul „Programe de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal – etapa II”, axa prioritară 4/ prioritatea de investiții 9.iv/ obiectivul specific 4.9.

Obiectivul apelului este creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii.

Bugetul propus este de 25 milioane euro.

Ce activități urmează să fie finanțate:
• Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale;
• Activitatea de management de proiect.

Solicitanți/ parteneri eligibili:
• Institut/ instituție medicală publică aflată în subordinea Ministerului Sănătății/ consiliului județean/ administrație publică locală care desfășoară activități în domeniul sănătății publice la nivel național, regional, județean și local, cu personalitate juridică;
• Ministerul Sănătății;
• Universitățile de Medicină şi Farmacie din regiunile de dezvoltare eligibile;
• Autorități ale administrației publice locale;
• Autorități publice – spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale;
• ONG-uri.

Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 11 noiembrie 2019, la adresa de e-mail: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.