Meniu Închide

Birouri Judetene

Biroul Judetean Gorj – OIRPOSDRU SUD VEST OLTENIA
Bulevardul Constantin Brancusi nr.15, Tg.Jiu, Gorj
Tel: 0253/211.776
E-mail: ileana.alionescu@oirsvfse.ro
Persoana contact: Alionescu Ileana

Biroul Judetean Valcea – OIRPOSDRU SUD VEST OLTENIA
Str. Dacia, nr.14, Rm.Valcea
Tel: 0350/421.935
E-mail: claudiu.birlogeanu@oirsvfse.ro
Persoana contact: Birlogeanu Claudiu