Meniu Închide

Corrigendum la ghidul solicitantului pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL – Etapa a III-a

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la Ghidul solicitantului condiții specifice pentru depunerea în SistemuL MySMIS a  cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de Grupurile de Acțiune Locale (GAL) în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală – Etapa a III-a a mecanismului Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității  – axa prioritară 5/ prioritatea de investiții 9.vi/ obiectivul specific 5.1.

Corrigendum-ul vizează clarificarea valorii minime obligatorii a fișelor de proiecte selectate de GAL-uri.