Meniu Închide

Deschidere apel de proiecte „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării”

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene deschide apelul de proiecte „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6.

Acest apel finanțează prin mecanismul competitiv proiecte destinate îmbunătățirii nivelului de competențe profesionale și creșterii gradului de ocupare pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural, exclusiv din teritoriul ITI Delta Dunării.

Alocarea bugetară POCU pentru apelul competitiv este de 3.500.000 euro, contribuția UE fiind de 85%, iar cofinanțarea națională de 15%.

Proiectele se pot depunere în MySMIS începând cu data de 15.06.2018 și până în data de 14.09.2018.