Meniu Închide

Proiecte implementate de OIRSVO din axa AT

POCU 155/7/4/138239

Anunt implementare proiect 138239 „detalii

POCU 155/7/4/135918

Anunt implementare proiect ID135918 „detalii

POCU 155/7/4/CF/OIR POSDRU SVO/151104

Anunt proiect inchiriere spatii „detalii

POCU 155/7/4/CF/OIR POSDRU SVO/150054

Asigurarea cheltuielilor pentru utilitatile de functionare a OIR POSDRU SVO”detalii

POCU 155/7/4/CF/OIR POSDRU SVO/115692

”Sprijin pentru finanţarea cheltuielilor de personal efectuate în perioada ianuarie 2016 –decembrie 2016 de OIR POSDRU REGIUNEA SUD VEST OLTENIA, pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale“ detalii

POCU 155/7/4/CF/OIR POSDRU SVO/115693

Închiriere spatiu (clădire existentă şi terenul aferent) necesar funcționării OIR POSDRU SUD-VEST OLTENIA detalii

POCU 155/7/4/CF/OIR POSDRU SVO/115694

Sprijin acordat pentru asigurarea serviciilor necesare pentru buna functionare a OIRPOSDRU Regiunea  Sud –Vest Olteniadetalii

POCU 155/7/4/CF/OIR POSDRU SVO/115695

Sprijin acordat OIR Sud Vest pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud Vest Oltenia “ detalii

POCU 155/7/4/CF/OIR POSDRU SVO/115696

„Sprijin acordat ORGANISMULUI INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL PENTRUDEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA SUD-VEST OL TENIA (OIRPOSDRU SUD-VEST OLTENIA)  pentru pentru activitatea de introducerere a datelor in SMIS detalii

POCU 155/7/4/CF/OIR POSDRU SVO/115667

Acordare sprijin logistic pentru buna functionare a OIR POSDRU SUD VEST OLTENIA” detalii

POCU 155/7/4/CF/OIR POSDRU SVO/121502

Asigurare de servicii transport si cazare necesare functionarii OIR POSDRU SV OLTENIA” detalii

POCU 155/7/4/CF/OIR POSDRU SVO/121503

Sprijin pentru finantarea cheltuielilor de personal efectuate in perioada ianuarie 2017 – Decembrie 2023 pentru OIR POSDRU Sud Vest Oltenia” detalii

POCU 155/7/4/CF/OIR POSDRU SVO/124966

Sprijin acordat OIRPOSDRU in vederea asigurarii necesarului logisticdetalii

POCU 155/7/4/CF/OIR POSDRU SVO/128453

“Sprijin privind asigurarea cheltuielilor de functionare a OIR POSDRU SUD VEST OLTENIAdetalii

POCU 155/7/4/CF/OIR POSDRU SVO/124962

Imbunatatirea capacitatii OIR POS DRU SVO de a gestiona in mod efficient POCU 2014-2020 prin angajarea de personal contractual in afara organigramei“detalii

POCU 155/7/4/CF/OIR POSDRU SVO/127347

“Inchiriere spatiu(cladire existent si teren afferent)necesar functionarii OIRPOSDRU SV  Olteniadetalii

POCU 155/7/4/CF/OIR POSDRU SVO/129559

“Activitati suport pentru OIRPOSDRU SV  Olteniadetalii