Menu Close

Alerta Nereguli

Orice persoana implicata in implementarea si monitorizarea unui proiect finantat din POS DRU, sau care detine informatii privind desfasurarea proiectelor finantate in cadrul POS DRU, poate trimite alerte privind neregulile la adresa de e-mail: sesizari.proiecte.fse@fseromania.ro

Alertele privind neregulile pot fi transmise anonim sau sub semnatura, caz in care va fi pastrata confidentialitatea in ceea ce priveste identitatea expeditorului, iar acesta nu va avea nici o implicare in procesul de investigare a neregulii.

Cazurile de nereguli vor fi analizate si investigate de catre unitatile de specialitate ale Autoritatii de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POS DRU), iar decizia va fi transmisa in concordanta cu procedurile interne ale AM POS DRU si cu legislatia nationala si europeana in vigoare.

In cazul in care sesizarea nu a fost rezolvata de catre AM POS DRU in termenul stabilit, alerta privind neregula constatata poate fi transmisa direct Responsabilului National cu Autorizarea Finantarii, la adresele de e-mail indicate ca puncte de contact: nao@mfinante.ro; naoinfo@mfinante.ro.

De asemenea puteti trimite nereguli la adresa de e-mail nereguli@oirsvfse.ro sau la telefon 0351442203.