Meniu Închide

Anunturi POCU

AM POCU publică lista finala a cererilor de finantare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/485/3/14/
20-03-2019


AM POCU: solicitare de clarificări în cadrul apelului de proiecte POCU/483/4/1
14-03-2019

POCU: corrigendum la GS CS „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri”
12-03-2019

AM POCU publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/468/4/9/Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce
12-03-2019

AM POCU publică lista intermediară a cererii de finanțare aprobată, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/446/6/22/Operațiune compozită OS. 6.2, 6.6 - EDUCAȚIE DE CALITATE ÎN CREȘE LA NIVEL NAȚIONAL
08-03-2019

AM POCU: lista intermediară a proiectelor aprobate în cadrul apelului POCU/485/3/14/ Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie roma, persoane din mediul rural
06-03-2019

AM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/468/4/9/Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de
04-03-2019

AM POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice "Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)"
28-02-2019

AM POCU publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/380/6/13/ - Sprijin pentru doctoranzi si cercetători post-doctorat.
27-02-2019

AM POCU publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/467/4/4/ Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de
27-02-2019

POCU: Întrebări și răspunsuri privind implementarea proiectelor în cadrul schemelor de ajutor de minimis România Start-up Plus / Diaspora Start-up
26-02-2019

AM POCU publică listele cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte: POCU/483/4/1
26-02-2019

Lista intermediara a proiectelor aprobate pt apelul POCU/467/4/4
20-02-2019

POCU: cereri de finanţare aprobate, în cadrul apelului de proiecte POCU/465/4/4/ Program național de sprijin pentru victimele violenței domestice
20-02-2019

POCU: lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/467/4/4/ Servicii sociale pentru victimele violenței domestice
18-02-2019

AM POCU: corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Inovare prin formare”
15-02-2019

AM POCU: corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori”
15-02-2019

AM POCU publică listele finale ale cererilor de finanţare aprobate, în urma etapei de evaluare tehnică şi financiară, pentru apelurile de proiecte: POCU/481/5/1 şi POCU/482/5/1
14-02-2019

Anunţ AM POCU - solicitări de clarificări în cadrul etapei de evaluare tehnică şi financiară, pentru proiectele depuse în cadrul apelului de proiecte “Sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și
13-02-2019

Anunt AM POCU - solicitări de clarificări în cadrul etapei de evaluare tehnică şi financiară, pentru proiectele depuse in cadrul apelului de proiecte “BUNICII COMUNITĂȚII - Servicii sociale si socio-medicale pentru persoane vârstnice”
12-02-2019

AM POCU publică lista finală a cererilor de finanţare aprobate, în urma etapei de evaluare tehnică şi financiară, pentru apelul de proiecte POCU/400/4/2/Reducerea numărului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de
12-02-2019

MySMIS2014/SMIS2014+: instalare funcționalități noi dedicate modulului implementare
07-02-2019

AM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelurile de proiecte POCU/481/5/1/ şi POCU/482/5/1/
06-02-2019

AM POCU: lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate pentru apelul POCU/ 400/ 4/ 2/ Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială
01-02-2019

AM POCU publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/460/4/6/ Creșterea numărului de persoane care beneficiază de servicii de asistență socială la
30-01-2019

AM POCU informează solicitanții că începând cu data de 30.01.2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/468/4/9/
30-01-2019

AM POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe /competențe/ aptitudini pentru angajați”
23-01-2019

Lista proiecte respinse apel 467 faza CAE
22-01-2019

Mentenanță aplicații MySMIS2014+/SMIS2014
16-01-2019

AM POCU informează solicitanții că începând cu data de 15.01.2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/467/4/4/
15-01-2019

AM POCU publică “Lista intermediară nr. 5 a proiectelor respinse in etapa de verificare a conformității administrative si eligibilității” aferentă cererilor de finanţare depuse în cadrul apelului POCU/449/4/16/
15-01-2019

AM POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Program național de sprijin pentru victimele violenței domestice”
14-01-2019

AM POCU: corrigendum la Ghidul Solicitantului „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”
14-01-2019

AM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/380/6/13/Operațiune compozită OS. 6.13 Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat
11-01-2019

AM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/379/6/21/ Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10 - Bursa Student Antreprenor
11-01-2019

AM POCU informează solicitanții că începând cu data de 11.01.2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte: POCU/481/5/1 şi
11-01-2019

AM POCU: corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Inovare prin formare
10-01-2019

AM POCU publică “Lista intermediară nr.4 a proiectelor respinse în etapa de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii” aferentă cererilor de finanţare depuse în cadrul apelului POCU/449/4/16
08-01-2019

AM POCU publică "Lista intermediară nr.2 a proiectelor admise în etapa tehnico-financiară " aferentă cererilor de finanţare depuse în cadrul apelului POCU/449/4/16/
08-01-2019

AM POCU: corrigendum „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”
07-01-2019

AM POCU: solicitări de clarificare pentru cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor POCU/436/4/4/ și POCU/437/4/4/ („Bunicii comunității”)
03-01-2019

Lansarea în consultare publică a Ghidului Solicitantului Conditii Specifice „Stagii de practică pentru elevi”
04-10-2018

Lansarea în consultare publică a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Integrarea şi corelarea bazelor de date din domeniul asistenţei sociale şi crearea sistemului e-asistenţă socială”
03-10-2018

Lista finală a cererilor de finanțare aprobate POCU/320/6/21
02-10-2018

Lista finală a cererilor de finanțare aprobate POCU/447/6/3
02-10-2018

Manualul beneficiarului
07-09-2018

Lansare spre consultare publică a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați”, în cadrul AP 3/ PI 10.iii/ OS 3.12.
19-07-2018

Solicitări de clarificări pentru etapa de verificare tehnică și financiară de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte: POCU/390/5/1 Regiuni mai puțin dezvoltate si POCU/390/5/1 Regiune mai dezvoltată
18-07-2018

Lansare spre consultare publică a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități - tranziția spre servicii sociale în comunitate”, în cadrul AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.15.
13-07-2018

Lansare spre consultare publică a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Sistem multinivelar de calificări pentru învățământul superior”, în cadrul AP 6/ PI 10.ii/ OS 6.8.
12-07-2018

Arhiva Anunturi