Meniu Închide

Anunturi POCU

POCU: Lista intermediară nr. 3 cu cererile de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)”
19-10-2020


POCU actualizează ghidul „Programe de îngrijire a gravidei şi copilului – etapa II”
15-10-2020

Anunț privind lansarea Procedurii de selecție a entității care primește din partea autorității naționale de management pentru Fondul Social European confirmarea că este recunoscută ca centru (parte a centrului) național de competență
15-10-2020

POCU: Solicitare de clarificări în etapa conformităţii administrative şi a eligibilităţii pentru cererile de finanțare depuse în cadrul apelului „Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la
15-10-2020

POCU: Ghidul „Facilitarea ocupării șomerilor pe piața muncii prin stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă”
09-10-2020

POCU: Instrucțiunea nr.11/2020 aferentă apelului „SOLIDAR – Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” prin care se defineste procesul de validare a respectării criteriilor de acordare a ajutorului de minimis în cadrul
08-10-2020

Lista actualizată a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de CCS restrâns septembrie 2020
08-10-2020

POCU: Ghidul „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii neets” AP 1
08-10-2020

POCU: Lista intermediară nr. 2 cu cererile de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)”
06-10-2020

Lista actualizată a fișelor de proiecte POCU/POR avizate la 30 septembrie 2020
01-10-2020

POCU actualizează ghidul „Programe de îngrijire a gravidei şi copilului – etapa II”
18-09-2020

POCU: Ghidul „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural”
18-09-2020

POCU: Lista intermediară cu cererile de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)”
17-09-2020

Consultare publică, POCU: Ghidul „Facilitarea ocupării șomerilor pe piața muncii prin stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă”
17-09-2020

POCU: Ghidul actualizat al indicatorilor pentru beneficiarii Programului
16-09-2020

POCU: Proiectele în cadrul apelului „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19” pot fi depuse până pe 15 octombrie 2020
11-09-2020

Lista proiectelor POCU contractate pe regiuni de implementare – actualizare 31 august 2020
08-09-2020

Consultare publică, POCU: Ghidul „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii NEETs – AP2”
07-09-2020

Consultare publică, POCU: Ghidul „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii NEETs – AP1”
07-09-2020

Planificare interviu contractuali ID 138239 si ID 135918
04-09-2020

Rezultat selectie dosare ID 138239
04-09-2020

Rezultat selectie dosare ID 135918
04-09-2020

POCU: A fost actualizat ghidul solicitantului „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”
03-09-2020

POCU: Cereri de finanțare de 99 milioane euro pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală
01-09-2020

POCU: Solicitanții vor primi, începând cu 01.09.2020, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/726/6/12 – Etapa de Evaluare Tehnică si
01-09-2020

POCU: listele finale ale proiectelor selectate la finanțare în etapa de evaluare tehnică si financiară după soluționarea contestațiilor pentru apelurile de proiecte
01-09-2020

POCU: lista actualizata la data de 31.08.2020 a fiselor de proiecte POCU/POR avizate de Comitetul Comun de Selectie Restrans – organism, tehnic format din reprezentanti POCU si POR, cu responsabilitati privind desfasurarea procesului de avizare a
31-08-2020

POCU actualizează ghidul „Program pilot pentru sprijinirea formării inițiale a cadrelor didactice pentru învățământul preuniversitar”
27-08-2020

Anunț concurs – ID 135918 ” Sprijin acordat OIRPOSDRU Regiunea SVO, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”
25-08-2020

Instrucțiunea nr. 10/2020 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate prin POCU
19-08-2020

Lista proiectelor POCU contractate până la 31 iulie 2020
14-08-2020

Anunt achizitie servicii efectuare vizite de monitorizare
14-08-2020

POCU: Ghidul solicitantului „Competenţe digitale pentru angajaţii din IMM”
13-08-2020

POCU: Lista finală a proiectelor selectate în etapa de evaluare tehnică și financiară, după soluționarea contestațiilor, pentru apelul „Programe de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal
13-08-2020

POCU: A fost actualizat documentul „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”
12-08-2020

POCU: Lista întrebărilor frecvente şi răspunsurile acestora pentru apelurile „Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală în zona rurală şi oraşe cu populaţie de până la 20.000 locuitori”
10-08-2020

POCU: Lista intermediară cu cererile de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și
10-08-2020

POCU: Solicitare clarificări în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul „Măsuri de educație de tip a doua șansă”
05-08-2020

Lista actualizată a fișelor de proiecte POCU/ POR avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrâns
03-08-2020

Consultare publică, POCU: „Viitor pentru tinerii NEETs II”
31-07-2020

POCU: Proiectele în cadrul apelului „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)” pot fi depuse până pe 14 august 2020
30-07-2020

Consultare publică, POCU: „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural”
30-07-2020

POCU: Proiectele în cadrul apelului „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19” pot fi depuse până pe 15 septembrie 2020
24-07-2020

POCU: Ghidul „Programe de îngrijire a gravidei şi copilului – etapa II”
21-07-2020

POCU: Perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori”, prelungită
17-07-2020

POCU: Lista finală a proiectelor selectate la finanțare și lista finală de rezervă a proiectelor aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară, după soluționarea contestațiilor, pentru apelul „Stagii de practică pentru
17-07-2020

POCU: Ghid ANOFM pentru Economie Socială
15-07-2020

POCU: A fost actualizat ghidul „Innotech Student”
15-07-2020

POCU: A fost actualizat ghidul „Sprijin pentru salariaţii angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parţial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă decretată”
13-07-2020

POCU: Listele intermediare ale cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnico-financiară pentru apelurile de proiecte „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii neets”
08-07-2020

Arhiva Anunturi