Meniu Închide

Anunturi POCU

POCU: Corrigendum la Ghidul „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19”
18-03-2021


POCU: Lista finală a proiectelor respinse după soluţionarea contestaţiilor în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte – „Competenţe digitale pentru angajaţii din IMM”
12-03-2021

Lista intermediară nr. 5 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare
11-03-2021

POCU: Lista proiectelor contractate la data de 28 februarie 2021
04-03-2021

POCU: Lista intermediară a cererilor de finanțare în cadrul apelului „Programe de ingrijire a gravidei si copilului – etapa II”
04-03-2021

POCU: Sunt relansate „Programe de îngrijire a gravidei şi copilului – etapa II”
04-03-2021

POCU publică lista finala a proiectelor selectate POCU/918/4/8/Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical – Programe de formare si dezvoltare profesionala continua in domeniul economiei sanatatii –
04-03-2021

POCU: Lista intermediară nr. 4 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-finaciară pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare
04-03-2021

Lista actualizată la data de 26 februarie 2021 a fișelor de proiecte POCU/POR selectate de Grupurile de Acțiune Locală
02-03-2021

Anunt solicitare clarificari apel 860 Competențe digitale pentru angajații din IMM
01-03-2021

AM POCU: Solicitare de clarificări în cadrul etapei de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii, pentru proiectele depuse în cadrul apelului de proiecte /879/4/16/ – „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi
24-02-2021

Lista intermediară nr. 3 a cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor
22-02-2021

Lista intermediară nr. 3 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-finaciară pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare
19-02-2021

POCU: Lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/918/4/8/„Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical – Programe
18-02-2021

POCU lansează apelul competitiv „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19″
16-02-2021

POCU lansează în consultare publică ghidul „Program național pilot de tip „Şcoala după şcoală” (Program național de educație remedială)”
16-02-2021

POCU: Lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul /906/4/9: „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi
15-02-2021

POCU: Solicitare clarificări în etapa evaluare tehnică și financiară pentru apelul 921/4/9/ „Programe de îngrijire a gravidei şi copilului – etapa II – Regiuni mai puțin dezvoltate”
15-02-2021

POCU – Lista intermediară nr. 2 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de
15-02-2021

Solicitare de clarificări în etapa conformităţii administrative şi a eligibilităţii pentru cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor POCU/884/1/4 „Măsuri de educație de tip A doua șansă pentru tinerii NEETs”- regiuni mai
12-02-2021

Lista proiectelor admise în urma finalizării procesului de soluționare a contestațiilor – ETAPA CAE – apel POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect
09-02-2021

POCU solicită clarificări pentru apelul „Programe de îngrijire a gravidei şi copilului – etapa II – Regiuni mai puțin dezvoltate”
04-02-2021

POCU: Lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară, respectiv lista intermediară a proiectelor selectate și lista intermediară a proiectelor aprobate pe lista de rezervă,
03-02-2021

Lista intermediară a proiectelor aprobate după etapa de evaluare tehnico-financiară pentru apelul POCU/904/6/25/ „Profesionalizarea carierei didactice”
03-02-2021

Lista intermediară nr. 1 aferentă cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/861/3/12 „Competenţe digitale pentru angajaţii din
03-02-2021

POCU – Lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/860/3/12- Competențe digitale pentru angajații din IMM
01-02-2021

POCU: Solicitări de clarificare pentru apelul „Competenţe digitale pentru angajaţii din ÎNTREPRINDERI MARI”
29-01-2021

POCU – Lista intermediară nr. 2 a cererilor de finantare respinse in etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în
25-01-2021

POCU – Lista intermediară nr. 1 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-finaciară(VTF) pentru apelul de proiecte 717/5/1/ Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate
25-01-2021

AM POCU anunţă demararea procesului de evaluare pentru proiectele depuse în cadrul apelului cu termen limită de depunere 861/3/12/ „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor
18-01-2021

POCU: Solicitări de clarificare pentru apelul „Competențe digitale pentru angajații din IMM”
15-01-2021

POCU: Lista intermediară nr. 1 a cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte /717/5/1/ „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în
13-01-2021

POCU actualizează ghidul „Competențe digitale pentru angajații din întreprinderi mari”
13-01-2021

POCU: Corrigendum la Ghidul „Viitor pentru tinerii NEETS I”
08-01-2021

POCU: Corrigendum la Ghidul „Viitor pentru tinerii NEETS II”
08-01-2021

POCU: Lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară, respectiv lista intermediară a proiectelor selectate și lista intermediară a proiectelor aprobate pe lista de rezervă,
30-12-2020

Decizii de recuperare a sumelor acordate nejustificat pt proiectele finantate in cadrul schemei de ajutor de minimis
29-12-2020

POCU: Ordinul nr. 1526/2020 pentru modificarea art. 12 din Schema de ajutor de minimis „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome”
29-12-2020

POCU: Lista finală a proiectelor respinse după soluţionarea contestaţiilor în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul 829/6/13/ „Innotech Student”
28-12-2020

POCU: Ordinul nr. 1545/2020 privind modificarea schemei de ajutor de minimis pentru apelul „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”
28-12-2020

POCU: Lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte „Programe de îngrijire a gravidei şi copilului – etapa II – Regiuni mai puțin dezvoltate”
24-12-2020

POCU: Lista finală a proiectelor respinse după soluţionarea contestaţiilor în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul „Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de
23-12-2020

POCU lansează apelurile competitive „Programe de îngrijire a gravidei şi copilului – etapa II”
23-12-2020

POCU: Corrigendum „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19″
22-12-2020

POCU: Solicitare de clarificări în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul 829/6/13 „Innotech Student”
21-12-2020

POCU: Lista finală a proiectelor selectate și lista finală de rezervă pentru apelul „Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii – regiuni mai puțin dezvoltate”
18-12-2020

Lista finală a proiectelor respinse după soluţionarea contestaţiilor în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul POCU/784/6/24 „ Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor
15-12-2020

POCU: Solicitare de clarificări în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru cererile de finanțare depuse în cadrul apelului „Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în
15-12-2020

POCU lansează ghidul „Programe de formare și dezvoltare profesională continuă în domeniul economiei sănătății”
15-12-2020

Actualizare manuale MYSMIS2014 Front Office
12-12-2020

Arhiva Anunturi