Meniu Închide

Anunturi POCU

POCU: Lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară, respectiv lista intermediară a proiectelor selectate și lista intermediară a proiectelor aprobate pe lista de rezervă,
30-12-2020


Decizii de recuperare a sumelor acordate nejustificat pt proiectele finantate in cadrul schemei de ajutor de minimis
29-12-2020

POCU: Ordinul nr. 1526/2020 pentru modificarea art. 12 din Schema de ajutor de minimis „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome”
29-12-2020

POCU: Lista finală a proiectelor respinse după soluţionarea contestaţiilor în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul 829/6/13/ „Innotech Student”
28-12-2020

POCU: Ordinul nr. 1545/2020 privind modificarea schemei de ajutor de minimis pentru apelul „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”
28-12-2020

POCU: Lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte „Programe de îngrijire a gravidei şi copilului – etapa II – Regiuni mai puțin dezvoltate”
24-12-2020

POCU: Lista finală a proiectelor respinse după soluţionarea contestaţiilor în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul „Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de
23-12-2020

POCU lansează apelurile competitive „Programe de îngrijire a gravidei şi copilului – etapa II”
23-12-2020

POCU: Corrigendum „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19″
22-12-2020

POCU: Solicitare de clarificări în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul 829/6/13 „Innotech Student”
21-12-2020

POCU: Lista finală a proiectelor selectate și lista finală de rezervă pentru apelul „Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii – regiuni mai puțin dezvoltate”
18-12-2020

Lista finală a proiectelor respinse după soluţionarea contestaţiilor în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul POCU/784/6/24 „ Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor
15-12-2020

POCU: Solicitare de clarificări în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru cererile de finanțare depuse în cadrul apelului „Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în
15-12-2020

POCU lansează ghidul „Programe de formare și dezvoltare profesională continuă în domeniul economiei sănătății”
15-12-2020

Actualizare manuale MYSMIS2014 Front Office
12-12-2020

POCU: Lista finală a proiectelor respinse după soluţionarea contestaţiilor în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile
11-12-2020

Lista proiectelor POCU contractate pe regiuni de implementare – actualizare 30 noiembrie 2020
07-12-2020

POCU: Lista finală a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte „Facilitarea ocupării șomerilor pe piața muncii prin stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de
03-12-2020

POCU: Listă fișe de proiecte avizate de CCS restrâns – actualizare 27 noiembrie 2020
02-12-2020

POCU: Lista cererilor de finanțare respinse, CAE – apelul “Programe de îngrijire a gravidei și copilului – etapa II – Regiuni mai puțin dezvoltate”
27-11-2020

POCU lansează apelul competitiv „Viitor pentru tinerii NEETs II”
26-11-2020

POCU lansează apelul competitiv „Viitor pentru tinerii NEETs I”
26-11-2020

POCU lansează în consultare publică ghidul „Programe de formare și dezvoltare profesională continuă în domeniul economiei sănătății”
25-11-2020

POCU: Lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte „Facilitarea ocupării șomerilor pe piața muncii prin stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de
24-11-2020

POCU: Corrigendum la ghidul „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație
23-11-2020

POCU: Solicitări de clarificare pentru apelul „Programe de îngrijire a gravidei şi copilului – etapa II – Regiuni mai puțin dezvoltate”
19-11-2020

POCU: Lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte proiecte „Innotech Student”
18-11-2020

POCU lansează ghidul „Profesionalizarea carierei didactice”
16-11-2020

POCU: Solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona
13-11-2020

POCU prelungește perioada de depunere a proiectelor pentru apelul „Competenţe digitale pentru angajaţii din întreprinderi mari” până pe 15 ianuarie 2021
11-11-2020

POCU: Lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi
10-11-2020

Lista proiectelor POCU contractate pe regiuni de implementare – actualizare 31.10.2020
05-11-2020

POCU: Solicitări de clarificare în cadrul apelului „Innotech Student”
05-11-2020

POCU: Lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul „Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la
05-11-2020

Anunț privind rezultatul procesului de evaluare în urma depunerii candidaturilor în cadrul Procedurii de selecție a entității care primește din partea autorității naționale de management pentru Fondul Social European confirmarea că este
04-11-2020

POCU: Listă fișe de proiecte avizate de CCS restrâns – octombrie 2020
02-11-2020

POCU: Lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate
30-10-2020

POCU: Lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară și Lista intermediară de rezerve, după etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte „Creșterea nivelului de
30-10-2020

POCU: Noi simplificări pentru beneficiari
28-10-2020

POCU lansează în consultare publică ghidul „Mecanism de susţinere a cercetătorilor români care au obţinut Certificate de excelenţă”
22-10-2020

POCU: Lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte „Program pilot pentru Sprijinirea formării inițiale a cadrelor didactice pentru învățământul
20-10-2020

POCU: Solicitare clarificări pentru apelul „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori”
20-10-2020

POCU: Lista intermediară nr. 3 cu cererile de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)”
19-10-2020

POCU actualizează ghidul „Programe de îngrijire a gravidei şi copilului – etapa II”
15-10-2020

Anunț privind lansarea Procedurii de selecție a entității care primește din partea autorității naționale de management pentru Fondul Social European confirmarea că este recunoscută ca centru (parte a centrului) național de competență
15-10-2020

POCU: Solicitare de clarificări în etapa conformităţii administrative şi a eligibilităţii pentru cererile de finanțare depuse în cadrul apelului „Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la
15-10-2020

POCU: Ghidul „Facilitarea ocupării șomerilor pe piața muncii prin stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă”
09-10-2020

POCU: Instrucțiunea nr.11/2020 aferentă apelului „SOLIDAR – Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” prin care se defineste procesul de validare a respectării criteriilor de acordare a ajutorului de minimis în cadrul
08-10-2020

Lista actualizată a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de CCS restrâns septembrie 2020
08-10-2020

POCU: Ghidul „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii neets” AP 1
08-10-2020

Arhiva Anunturi