Meniu Închide

Anunturi POCU

Clarificări privind punerea în aplicare a Instrucțiunilor nr. 4 și nr. 5 ale AM POCU
24-03-2020


Lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/685/3/8/ „Romania profesională – Întreprinderi competitive”
24-03-2020

Solicitări de clarificare privind proiectele depuse în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul POCU 626 – „Stagii de practică pentru studenți” – Regiuni mai puțin dezvoltate
23-03-2020

POCU: Instrucțiunea nr. 5/2020 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate
19-03-2020

Consultare publică, POCU: Ghidul „Programe de îngrijire a gravidei şi copilului – etapa II”
19-03-2020

POCU: Lista intermediară cu cererile de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul „POCU/476 Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri – Regiuni mai puțin
19-03-2020

POCU: Lista cererilor respinse în etapa de verificare a conformităţii administrative și a eligibilităţii pentru apelul „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă SPO regiuni mai puțin dezvoltate”
17-03-2020

POCU: Apelul „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)’’
17-03-2020

POCU: Lista procedurilor GAL de evaluare și selecție a fișelor de proiecte, proceduri avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrâns
16-03-2020

POCU: A fost actualizat ghidul „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” (SOLIDAR)
13-03-2020

POCU: Lista intermediară cu cererile de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul „Stagii de practică pentru elevi – Regiuni mai puțin dezvoltate”
13-03-2020

POCU: Instrucțiunea nr. 4 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate
12-03-2020

AM POCU actualizează ghidul „Programe de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal – etapa II”
12-03-2020

AM POCU: solicitări de clarificare privind proiectele depuse în cadrul apelului „Romania profesională – Întreprinderi competitive”
12-03-2020

POCU: A fost actualizat ghidul „Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce a cancerului de col uterin – etapa II”
04-03-2020

POCU: Apelul „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural”
03-03-2020

Solicitare clarificări pentru etapa de verificare tehnică și financiară pentru apelul „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o
26-02-2020

POCU: Programul pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate
25-02-2020

POCU: Proiectele în cadrul apelului „Programe de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal – etapa II” pot fi depuse până pe 13 martie 2020
18-02-2020

POCU: Solicitări de clarificare privind proiectele depuse în cadrul apelurilor 476/4/18/ și 478/4/18/
14-02-2020

POCU: Proiectele în cadrul apelului „Organizarea de programe regionale de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri
11-02-2020

POCU: Lista finală a proiectelor aprobate după soluționarea contestațiilor aferente etapei de evaluare tehnico-financiară pentru apelul „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale în
10-02-2020

Consultare publică POAD: Ghidul „Acordarea de mese calde”
07-02-2020

POCU: Proiectele în cadrul apelului „Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce a cancerului de col uterin – etapa II” pot fi depuse până pe 6 martie 2020
07-02-2020

POCU: Proiectele în cadrul apelului „Fii responsabilă de sănătatea ta” pot fi depuse până pe 6 martie 2020
07-02-2020

POCU: Proiectele în cadrul apelului „Totul pentru inima ta” pot fi depuse până pe 14 februarie 2020
30-01-2020

POCU: Proiectele pentru prevenirea, depistarea, diagnosticul și tratamentul pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C pot fi depuse până pe 14 februarie
28-01-2020

Solicitări de clarificări privind proiectele depuse în cadrul apelului „Stagii de practica pentru elevi”
27-01-2020

AM POCU actualizează ghidul „Prima cameră” – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială
21-01-2020

POCU: Lista cererilor de finanțare respinse după soluționarea contestațiilor în etapa de verificare a conformităţii administrative și a eligibilităţii pentru apelul „Stagii de practică pentru elevi”
21-01-2020

POCU: Ordin privind modificarea și completarea schemei de ajutor de stat pentru organizarea și derularea de programe de formare a adulților
18-01-2020

POCU: Apelul „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului în corelare cu nevoile pieței muncii”
18-01-2020

AM POCU modifică ghidul „Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin – etapa II“
18-01-2020

AM POCU modifică ghidul „Programe de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal – etapa II”
18-01-2020

AM POCU modifică ghidul „Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân – etapa II“
18-01-2020

AM POCU modifică ghidul „Organizarea de programe regionale de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D
24-12-2019

Consultare publică: Ghidul POCU „Competențe digitale pentru angajații IMM”
20-12-2019

Consultare publică: Ghidul POCU „Competențe digitale pentru angajații din întreprinderi mari”
20-12-2019

POCU: Lista intermediară a proiectelor aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale în comunitate”
19-12-2019

POCU: Proiectele în cadrul apelului „Măsuri de educație de tip a doua șansă” pot fi depuse până la data de 30 ianuarie 2020
19-12-2019

POCU: Proiectele în cadrul apelului „Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii” pot fi depuse până la data de 30 ianuarie 2020
17-12-2019

POCU: Lista cererilor respinse în etapa de verificare a conformităţii administrative și a eligibilităţii pentru apelul „Stagii de practică pentru studenți”
17-12-2019

POCU: Lista cererilor de finanțare respinse după soluționarea contestațiilor în etapa de verificare a conformităţii administrative și a eligibilităţii pentru apelurile „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității
05-12-2019

POCU: Apelul pentru prevenirea, depistarea precoce, diagnosticul și tratamentul pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C
04-12-2019

POCU: Apelul „Programe de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal – etapa II”
04-12-2019

POCU: Apelul „Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin – etapa II”
04-12-2019

POCU: Solicitare de clarificare privind proiectele depuse în cadrul apelului „Stagii de practică pentru studenți”
03-12-2019

POCU: Proiectele în cadrul apelului „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă pot fi depuse până la data de 31 decembrie 2019
29-11-2019

POCU: Proiectele în cadrul apelului „Totul pentru inima ta – Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular” pot fi depuse până la data de 31 ianuarie 2020
29-11-2019

POCU: Lista intermediară cu cererile de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul „Bunicii Comunității Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice – Teritoriul ITI Delta Dunării”
29-11-2019

Arhiva Anunturi