Meniu Închide

Anunturi POCU

Consultare publică: Ghidul solicitantului condiții generale aferent Programului Incluziune și Demnitate Socială (PoIDS) 2021–2027
19-12-2022


Consultare publică: Ghidul solicitantului condiții generale aferent Programului Educație și Ocupare (PEO) 2021–2027
19-12-2022

Ghidul Solicitantului Conditii Specifice „Sprijin pentru cetățenii ucraineni, străinii sau apatrizii care provin din zona conflictului armat din Ucraina”, în consultare publică
15-12-2022

AM POCU publică lista intermediară nr. 2 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară și selectate la finanțare, pentru apelul de proiecte POCU/1080/3/16/ Operațiune compozită OS 3.1, 3.4 –
13-12-2022

POCU publică lista intermediară ale cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară și selectate la finanțare, pentru apelul de proiecte POCU/1080/3/16/ Operațiune compozită OS 3.1, 3.4 –
29-11-2022

AMPOCU: publică lista finala a cererilor de finanțare respinse dupa solutionarea contestatiilor aferente etapei verificarii conformitatii administrative si a eligibilitatii, pentru apelul de proiecte POCU/1080/3/16/
24-11-2022

DECIZIE DE RECUPERARE A SUMELOR ACORDATE NEJUSTIFICAT PENTRU PROIECTELE FINANȚATE ÎN CADRUL SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS
09-11-2022

POCU publică listele finale ale cererilor de finanțare aprobate aferente etapei de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/991/1/3 „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I” regiunile Sud Vest Oltenia, Sud Est, Sud Muntenia și
20-06-2022

Lista proiectelor POCU contractate pe regiuni de implementare la 30 iunie 2022
11-06-2022

POCU: Lista finală a proiectelor respinse după soluţionarea contestaţiilor în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul POCU/987/6/26- OS 6.3 și OS 6.6 – „Educație nonformală în sistem
03-06-2022

Lista finală ale cererilor de finanțare respinse după soluționarea contestațiilor în etapa CAE , pentru apelul de proiecte POCU/991/1/3 : „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”
19-04-2022

Listă întrebări și răspunsuri aferente indicatorilor POCU și instrumentului de colectare a indicatorilor – POCUForm 19.04.2022
19-04-2022

POCU solicită clarificări pentru apelul „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”
19-04-2022

Instrucțiunea nr. 21 (AP 4/PI 9.v/OS 4.16)
14-04-2022

Instrucțiunea nr. 20 (AP 6/PI 10.iv/OS 6.13
14-04-2022

Instrucțiunea nr. 19 (AP 2/PI 8.ii/OS 2.1&2.2)
14-04-2022

Instrucțiunea nr. 18 (AP 1/PI 8.ii/OS 1.1&1.2)
14-04-2022

Instrucțiunea nr. 17 (AP 5/PI 9.vi/OS 5.2.)
14-04-2022

Instrucțiunea nr. 16 (AP 5/PI 9.vi/OS 5.1)
13-04-2022

Concurs ID 135918
29-03-2022

AM POCU – Lista intermediară a cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/991/1/3/ „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”
25-03-2022

Lista proiectelor POCU contractate pe regiuni de implementare – 31 ianuarie 2022
01-03-2022

POCU: Listele finale ale cererilor de finanțare aprobate în cadrul apelului „Competențe digitale pentru angajații din IMM”
18-02-2022

Decizia nr. 1829/28.01.2022 de soluționare a contestației WARRIORSPATHCROSSFIT SRL cu privire la Decizia nr. 23127 de recuperare a sumelor acordate nejustificat pentru proiectele finanțate în cadrul schemei de ajutor de minimis „România Start
17-02-2022

Lista proiectelor POCU contractate pe regiuni de implementare la 31.12.2021
18-01-2022

POCU publică o listă cu întrebări și răspunsuri utile pentru elaborarea proiectelor din cadrul apelului 991/1/3/ „Viitor pentru tinerii NEETs I”
28-12-2021

A fost actualizat ghidul „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”
24-12-2021

POCU: A fost actualizat ghidului aferent apelului „Educație nonformală în sistem outdoor”
23-11-2021

POCU: Corrigendum la ghidul pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC
23-11-2021

Listele finale ale cererilor de finanțare aprobate aferente etapei de evaluare tehnică și financiară, dupa finalizarea procesului de solutionare a contestatiilor, pentru apelul de proiecte POCU/829/6/13/Innotech Student
17-11-2021

Lista actualizată a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de CCSR
15-11-2021

POCU publică ghidul „Viitor pentru tinerii NEETs I”
02-11-2021

AM POCU – Lista intermediară nr. 12 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare
25-10-2021

POCU publică ghidul „Standardizare și evaluare unitară pentru sistemul de educație preuniversitar STANDEV”
21-10-2021

POCU publică ghidul „Măsuri pentru tinerii NEET I – Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă”
07-10-2021

Lista proiectelor POCU contractate pe regiuni de implementare la 30.09.2021
04-10-2021

Consultare publică, POCU: Ghidul „Standardizare și evaluare unitară pentru sistemul de educație preuniversitar STANDEV”
04-10-2021

POCU publică ghidul „Oferte și resurse curriculare îmbunătățite în vederea predării limbii române preșcolarilor și elevilor aparținând minorităților naționale din învățământul preuniversitar obligatoriu”
01-10-2021

Lista actualizată a fiselor de proiecte POCU/POR avizate de CCSR
30-09-2021

Consultare publică, POCU: Ghidul solicitantului conditii specifice „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat”
24-09-2021

Consultare publică, POCU: Ghidul solicitantului conditii specifice „Educație nonformală în sistem outdoor”
24-09-2021

Consultare publică, POCU: Ghidul solicitantului „Viitor pentru tinerii NEETs I”
22-09-2021

Consultare publică, POCU: Ghidul „Măsuri pentru tinerii NEET I – Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă”
20-09-2021

Consultare publică, POCU: Ghidul solicitantului „Viitor pentru tinerii NEETs I''
20-09-2021

Consultare publică, POCU: Ghidul „Măsuri pentru tinerii NEET I – Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă”
20-09-2021

Consultare publică, POCU: Ghidul „Oferte și resurse curriculare îmbunătățite în vederea predării limbii române preșcolarilor și elevilor aparținând minorităților naționale din învățământul preuniversitar obligatoriu”
15-09-2021

POCU publică versiunea actualizată a Ghidului pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală – document destinat Grupurilor de Acțiune Locală (GAL), înființate la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori, Etapa a III-a a
13-09-2021

Listele finale ale cererilor de finanțare aprobate aferente etapei de evaluare tehnică și financiară, dupa finalizarea procesului de solutionare a contestatiilor, pentru apelul de proiecte POCU/879/4/16/ Sprijin pentru înființarea de
02-09-2021

Lista actualizată a fișelor de proiecte POCU/POR avizate august 2021
01-09-2021

Rezultat final concurs
30-08-2021

Arhiva Anunturi