Meniu Închide

Ghidul Solicitantului Conditii Specifice „Sprijin pentru cetățenii ucraineni, străinii sau apatrizii care provin din zona conflictului armat din Ucraina”, în consultare publică

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene lansează în consultare publică    Ghidul Solicitantului Conditii Specifice „Sprijin pentru cetățenii ucraineni, străinii sau apatrizii care provin din zona conflictului armat din Ucraina”  apel non-competitiv, Axa prioritara 9, Obiectivul Specific 9.1 CARE – Măsuri imediate pentru acordarea de sprijin cetățenilor proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.

Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 27 decembrie 2022, pe adresa: consultare.pocu@mfe.gov.ro.