Meniu Închide

Informare solicitări de clarificări pentru etapa de verificare tehnică și financiară POCU/284/1/3, POCU/285/1/3, POCU/286/1/3

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că, începând cu data de 16 februarie 2018, vor primi prin sistemul informatic mySMIS 2014+ solicitări de clarificări pentru etapa de verificare tehnică și financiară de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte:

• POCU/284/1/3/Viitor pentru tinerii NEETs I
• POCU/285/2/4/ Viitor pentru tinerii NEETs II – Regiuni mai puțin dezvoltate
• POCU/286/2/4/ Viitor pentru tinerii NEETs II – Regiune mai dezvoltată

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă punctual, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii solicitărilor de clarificări, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări, atunci când evaluatorul consideră că o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare tehnică și financiară.