Meniu Închide

Lansare Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)” AP 3/ PI 8 vii/ OS integrat 3.10, 3.11

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)” AP 3/ PI 8 vii/ OS integrat 3.10, 3.11, aprobat prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 2447/15.03.2018, cu anexe, și apelul de proiecte de tip non-competitiv, cu depunere în MySMIS începând cu data de 16.03.2018, ora 10.00 și până în data de 11.06.2018, ora 16.00.

În cadrul acestui apel se vor finanța proiectele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în calitate de serviciu public de ocupare (SPO), inclusiv cele ale unităţilor cu personalitate juridică din subordinea sa, în parteneriat cu parteneri sociali/furnizori de servicii sociale și alte entități relevante.

Proiectele vor urmări consolidarea capacității administrative a SPO și asigurarea unui nivel adecvat de resurse pentru oferirea de servicii la standarde europene:

  • realizarea bazelor de date și a interoperabilității bazelor de date care includ angajatorii, instituțiile de învățământ și persoanele inactive, în căutarea unui loc de muncă (șomerii, tinerii NEET, beneficiarii venitului minim garantat și ai venitului minim de incluziune etc.);
  • formarea personalului serviciilor publice de ocupare pentru oferirea unor servicii flexibile și diversificate, în funcție de categoriile de beneficiari;
  • realizarea de studii, dezvoltarea de instrumente și metodologii specifice SPO;
  • dezvoltarea/consolidarea/integrarea de servicii, inclusiv online, de tip call centre și ghișee electronice etc. pentru publicul SPO.

Prezentul apel de proiecte, aferent Axei Prioritară 3. Locuri de muncă pentru toți, Obiectivului Specific 8. Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă a Programului Operațional Capital Uman are un buget alocat de 118.294.486,10 euro (contribuția UE + contribuția națională).