Meniu Închide

Lansare Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice „România profesională – Întreprinderi competitive”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice „România profesională – Întreprinderi competitive”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți, aprobat prin Ordinul Ministrului 590/25.06.2018 și va deschide apelul de proiecte competitiv, cu depunere în MySMIS începând cu data de 30.07.2018, ora 10.00 și până în data de 31.10.2018, ora 16.00, aferent Obiectivului specific 3.8.: Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc. standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC /domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI.

Acest apel finanțează prin mecanismul competitiv proiecte dedicate creșterii numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc. standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite, în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI.

Alocarea bugetară POCU pentru apelul competitiv este de 14.378.000 euro, dedicată regiunilor mai puțin dezvoltate, contribuția UE fiind de 85%, iar cofinanțarea națională de 15%.