Meniu Închide

Lansare spre consultare publică a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale în comunitate”, în cadrul AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.15.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunță lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale în comunitate”, în cadrul AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.15.

Obiectivul acestui apel de proiecte de tip competitiv este finanțarea de proioecte care să contribuie la dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip rezidențial și în vederea prevenirii reinstituționalizării/ instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități prin oferirea de servicii în cadrul locuințelor protejate și a centrelor de zi înființate prin proiecte cu finanțare din POR 2014 – 2020 sau din alte surse.

Observațiile și sugestiile pot fi trimise până la data de 30 iulie 2018 pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro .