Meniu Închide

Lista actualizată a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de CCSR

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, publică lista actualizată la data de 29.10.2021 a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de Comitetul Comun de Selectie Restrâns – organism tehnic format din reprezentanți POCU si POR, cu responsabilități privind desfășurarea procesului de avizare a fișelor de proiecte selectate de Grupurile de Acțiune Locală. Sfarsitul primului paragraf