Meniu Închide

Lista actualizată a fișelor de proiecte POCU/POR avizate iulie 2021

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman, publică lista  actualizată la data de 30.07.2021 a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrans – organism tehnic format din reprezentanți POCU si POR, cu responsabilități privind desfășurarea procesului de avizare a fișelor de proiecte selectate de Grupurile de Acțiune Locală. Sfarsitul primului paragraf