Meniu Închide

Lista actualizată a fișelor de proiecte POCU/POR avizate la 30 septembrie 2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, publică lista actualizată la data de 30 septembrie 2020 a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrâns – organism tehnic format din reprezentanți POCU și POR, cu responsabilități privind desfășurarea procesului de avizare a fișelor de proiecte selectate de Grupurile de Acțiune Locală. Sfarsitu