Meniu Închide

Lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/685/3/8/ „Romania profesională – Întreprinderi competitive”

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte: POCU/685/3/8/ „Romania profesională – Întreprinderi competitive”, Operatiunea Cresterea numarului de angajati care beneficiaza de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activitătii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI, pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității.

Începând cu data de 24 martie 2020, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificarea privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității și grilele de evaluare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de către solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS.