Meniu Închide

Lista finală ale cererilor de finanțare respinse după soluționarea contestațiilor în etapa CAE , pentru apelul de proiecte POCU/991/1/3 : „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene publică Lista finală a proiectelor respinse după soluţionarea contestaţiilor în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/991/1/3 : VIITOR PENTRU TINERII NEETs I, Obiectivul Specific 1.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile si Obiectivul Specific 1.2 – Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile.