Meniu Închide

Lista intermediară a proiectelor aprobate după etapa de evaluare tehnico-financiară pentru apelul POCU/904/6/25/ „Profesionalizarea carierei didactice”

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară a proiectelor aprobate după etapa de evaluare tehnico-financiară pentru apelul de proiecte 904/6/25/ „Profesionalizarea carierei didactice”.Sfarsitul primului paragraf

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de către solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul evaluarii tehnico-financiare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.