Meniu Închide

Lista intermediară nr. 1 aferentă cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/861/3/12 „Competenţe digitale pentru angajaţii din ÎNTREPRINDERI MARI”

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară nr. 1 a cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte: POCU/861/3/12 „Competenţe digitale pentru angajaţii din ÎNTREPRINDERI MARI”.
 
Începând cu data de 03.02.2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+ Notificarea privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.
 
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de către solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.