Meniu Închide

Lista proiectelor admise în urma finalizării procesului de soluționare a contestațiilor – ETAPA CAE – apel POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate”

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică lista nr. 1 a proiectelor admise în urma finalizării procesului de soluționare a contestațiilor – ETAPA CAE – apel POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate”.Sfarsitul primului paragraf

Începând cu data de 09 februarie 2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost admise în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MYSMIS 2014+ grilele de evaluare, iar cererile de finanțare vor intra în etapa de evaluare tehnică și financiară.