Meniu Închide

Listele cererilor de finanțare respinse in etapa de verificare – POCU/284/1/3, POCU/285/1/3

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică listele cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte:

POCU/284/1/3: „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”

POCU/285/1/3: “VIITOR PENTRU TINERII NEETs II”

Începand cu data de 09.02.2018, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, scrisoarea de informare şi grilele de evaluare.
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.