Meniu Închide

Listele intermediare ale cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară, respectiv lista intermediară a proiectelor selectate la finanțare şi lista intermediară a proiectelor aprobate pe lista de rezervă, pentru apelul de proiecte POCU/879/4/16/ Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică listele intermediare ale cererilor de finanțare care au obținut minim 70 de puncte şi punctajul minim pentru fiecare criteriu de evaluare, în etapa de evaluare tehnică și financiară, respectiv:

Lista intermediară a proiectelor selectate la finanțare;
Lista intermediară a proiectelor selectate la finanțare aferente ITI Delta Dunării;
Lista intermediară a proiectelor aprobate pe lista de rezervă;
Lista intermediara a proiectelor aprobate pe lista de rezervă aferente ITI Delta Dunării
pentru apelul de proiecte POCU/879/4/16/ Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural.
 
Cererile de finanțare care se află pe lista intermediară a proiectelor selectate la finanțare se încadrează în limita alocării financiare de 30.000.000 euro, în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural”, AP 4/ PI 9.v/ OS 4.16, aprobat prin OMFE nr. 1099/ 17.09.2020, precum şi cu prevederile HG nr. 595 din 31 iulie 2020 privind aprobarea Programului naţional Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural, finanţat în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020.
 
Începând cu data de 19.07.2021, solicitanții vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificarea cu privire la rezultatul evaluării tehnice si financiare şi grilele de evaluare.
 
Solicitanții pot contesta rezultatul evaluării cererii de finanțare o singură dată pentru această etapă. Contestațiile se vor depune de către solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul evaluării tehnice şi financiare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.Sfarsitul primului paragraf