Meniu Închide

OIR POSDRU SV OLTENIA publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte proiecte POCU/462/4/15: Reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung – Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale în comunitate , aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.iv Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile şi de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general

Lista proiectelor respinse dupa verificarea conformitatii si eligibilitatii – 462