Meniu Închide

POCU: 63 milioane euro pentru modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă

Bugetul apelului este de 63 milioane euro, din care 60 milioane euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate și 3 milioane euro pentru regiunea dezvoltată București-Ilfov.

Activități finanțate în cadrul apelului:

  • Dezvoltarea/ consolidarea/integrarea de servicii (inclusiv online, de tip call centre și ghișee electronice etc.) pentru diverse categorii de beneficiari, prezentarea serviciilor AJOFM/CRFPA prin intermediul afisajelor electronice pentru diverse categorii de beneficiari)
  • Dezvoltarea serviciilor de susținere a mobilității forței de muncă;
  • Dezvoltarea de instrumente, studii, analize, cercetări etc. privind evoluția pieței muncii la nivel, regional și local, inclusiv împreună cu partenerii sociali;
  • Acțiuni de colaborare cu angajatori privaţi, parteneri sociali și structuri reprezentative ale acestora, întreprinderi sociale de inserție, furnizori de servicii de ocupare şi formare profesională, servicii sociale, agenţii pentru muncă temporară pentru a creşte ocuparea forţei de muncă, precum şi oportunităţile profesionale şi legăturile cu piaţa muncii, cu accent pe persoanele cu nivel redus de educație și persoanele aparținând grupurilor vulnerabile;
  • Dezvoltarea activităților SPO dedicate angajatorilor cu scopul de a crește rata ocupării posturilor vacante; oferirea de suport pentru ocuparea posturilor vacante;
  • Realizarea parteneriatelor de ocupare cu angajatori;
  • Includerea specifică a parteneriatelor de ocupare cu angajatorii publici sau care au capital de stat.

Proiectele vor putea fi depuse în perioada 2 septembrie – 29 noiembrie 2019.

Vor putea depune proiecte instituții ale Serviciului Public de Ocupare în parteneriat cu alte instituții similare, parteneri sociali, furnizori de servicii sociale etc. proiectele vor fi depuse în parteneriate din care trebuie să facă parte cel puțin 2 instituții ale Serviciului Public de Ocupare.

Documente: