Meniu Închide

POCU actualizează ghidul „Stagii de practică pentru elevi”

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Corrigendum 1  la Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice Stagii de practică pentru elevi, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6, Prioritatea de investiții 10.iv, Obiectivul specific 6.14: Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI (apel 633).Sfarsitul primului paragraf

Prin acest Ordin, in Anexa 2 – Definițiile indicatorilor, termenul maxim pentru „încetarea calității de participant” a fost modificat la 31.12.2023.