Meniu Închide

POCU: Apelul „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului în corelare cu nevoile pieței muncii”

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului în corelare cu nevoile pieței muncii”.

Scopul apelului este creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilități, persoanele cu nivel redus de educație.

Bugetul apelului este de 2 milioane euro, iar proiectele finanțate vor fi implementate în regiunea Văii Jiului.

Activități finanțate:

 • Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării, organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților;
 • Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale
 • Servicii de asistență (creșă, afterschool, acompaniere) pentru persoanele aflate în îngrijirea persoanelor din grupul țintă al proiectelor, în vederea sprijinirii acestora la activitățile proiectului.

Solicitanți eligibili:

 • Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă;
 • Furnizori autorizați de formare profesională;
 • Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale;
 • Asociații și fundații;
 • Organizații sindicale;
 • Organizații patronale;
 • Camere de comerţ şi industrie;
 • Universități.

Aceștia vor putea depune proiectele și în parteneriat.

Proiectele vor putea fi depuse în perioada 13 ianuarie – 10 aprilie 2020.