Meniu Închide

POCU: Ghidul „Programe de îngrijire a gravidei şi copilului – etapa II”

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman lansează apelurile de proiecte aferente ghidului „Programe de îngrijire a gravidei şi copilului – etapa II”, respectiv:

– apelul de proiecte destinat regiunilor mai puțin dezvoltate: Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia, cu o alocare de 17,5 milioane euro (cofinanțarea UE+ cofinanțarea națională);
– apelul de proiecte destinat regiunii dezvoltate București – Ilfov, cu o alocare de 4 milioane euro (cofinanțarea UE+ cofinanțarea națională).

Acțiunile sprijinite:
Furnizarea de servicii medicale de screening prenatal;
Activități de informare, educare, conştientizare a grupului țintă al serviciilor de screening prenatal;
Activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Solicitanți eligibil:
Institut sau instituţie medicală publică – spitalele publice cu servicii de obstetrică-ginecologie de nivelul III7 care au competență la nivelul regiunii de dezvoltare vizate de proiect. Este obligatoriu ca acesta să fie localizat în regiunea de dezvoltare pentru care aplică.

Parteneri eligibili:
Ministerul Sănătății;
Instituțiile și structurile de specialitate ale Ministerului Sănătății, care desfășoară activități în domeniul sănătății publice la nivel național, regional, județean și local, cu personalitate juridică, aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătății, cu excepția CNAS și a caselor de asigurări de sănătate;
Autorități ale administrației publice locale;
Autorități publice – spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale;
ONG-uri relevante (exclusiv pentru subactivitatea 1.2. și/ sau activitatea 2).

Apelurile vor fi deschise în data de 22 iulie 2020 şi se vor închide în data de 16 octombrie 2020.